06/02/20


Voor de liefhebbers die de verplaatsing naar Halle (+-28 km) niet zien zitten om een mutatie of duplicaat aan te vragen zal de provincie Vl-Brabant speciaal 4 x een zitdag houden te Wezemaal (+- 60 km).


Beste verenigingen van de PE Vlaams-Brabant,

 

Dit jaar werd ons opgedragen door de Raad van Beheer en Bestuur opnieuw zitdagen in te voegen.

Dit omdat er besloten werd dat de mandatarissen van de verschillende PE’s geen mutaties meer mogen uitvoeren.

De zitdagen zouden enkel doorgaan in het voorjaar, omdat tijdens deze periode de meeste transacties plaatsvinden binnen de administratie.

(mutaties, duplicaten, ringenverkoop,….).

 

De zitdagen zouden plaatsvinden in het lokaal van de vereniging De Eerlijke Duif te Wezemaal.

Café Sportlokaal, Langestraat 3, 3111 Wezemaal.

 

Zitdagen:

Woensdag: 19/02/2020: van 16.30-19.00

Woensdag: 18/03/2020: van 16.30-19.00

Woensdag: 22/04/2020: van 16.30-19.00

Woensdag: 20/05/2020: van 16.30-19.00

Vanaf juni zijn er reeds inkorvingen voor de fond op woensdag.  Indien er nog extra zitdagen worden ingelast na 20/05/2020, worden jullie hiervan op de hoogte gebracht

via de site van de KBDB (www.KBDB.BE)

Voor Sector 1 ben ik alle weekdagen beschikbaar te Halle. (openingsuren van 9.00 - 12.00)  Indien dit niet lukt binnen deze tijdstippen, kan u steeds contact opnemen

op het nummer 0470/661318 of via mail deschuyffeleer.n@kbdb.be. (aanwezig in Halle ma-do 8.00 tot 16.30, vrij 8.00 tot 14.30)

 

Op de zitdagen kunnen er door de verenigingen ook bestellingen afgehaald worden. (ringen, gummi’s, strips voor de manden en de toestellen,…).

Gelieve deze bestellingen dan ook tijdig door te geven aub, dat deze op een serene manier kunnen behandeld worden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Nico


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/01/20


Voor alle duidelijkheid, wij spelen dit seizoen :

 • Kleine Halve Fond Interprovinciale lossing op zaterdag
 • Noyon Interprovinciale lossing op zondagKoen


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02/01/20


De ringen aangekocht via "De Nachtklievers" - Opwijk zijn reeds allemaal overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.


Koen


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31/12/19

Beste verenigingen,

 

We hebben reeds verschillende opmerkingen ontvangen over de nieuwe lidkaarten van uw leden.

Door een fout bij de overdracht van ons computersysteem naar de drukker is er een fout in geslopen,namelijk bij de coördinaten. 

Bij de meeste (zo’n 80 a 90% van de lidkaarten), staan er enkel nullen na de komma. Dit kan voor problemen zorgen.

De oude licentienummers werden niet gewijzigd, dus de cijfers na de komma blijven bestaan. De verenigingen en liefhebbers kunnen hun licentienummer dus steeds gebruiken.

Wij zijn er volop mee bezig en zorgen ervoor dat dit euvel zo spoedig mogelijk wordt opgelost.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Via deze weg wenst het team van de KBDB uw een prettig eindejaar toe en een gezond en sportief 2020.

 

Met vriendelijke groeten,

 

De Administratie van de KBDB


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/12/19

Aan ALLE aangesloten verenigingen

 

Geachte,

 

De nationale mandatarissen hebben, tijdens hun zitting van 23/10/2019, op voorstel van de leden van het nationaal sportcomité, de gummiringen op de nationale grote halve-fondwedvluchten afgeschaft voor 2020. De liefhebbers kunnen evenwel optioneel nog steeds een gummiring vragen.

 

Bovendien werden er wijzigingen doorgevoerd aan art. 98 (controle) en 101 (aanmeldingen) van het nationaal sportreglement:

 

 • CONTROLE (art. 98 NSR)
 • Internationale grote fond wedvluchten en nationale fondwedvluchten (verplichte gummi)
 • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
 • de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
 • de gummi’s vanaf de 3de geklokte duif per categorie moeten verplichtend in de vereniging te worden binnengebracht

 

Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de bestatiging van de controle.

 

Bij gebrek aan een controleconstatatie van de eerste geklokte duif in elke categorie, zal de duif één seconde nà de controlebestatiging van de tweede geklokte duif in dezelfde categorie worden geklasseerd. Indien geen controlebestatiging van de tweede geklokte duif per categorie wordt uitgevoerd zal deze bestatiging worden geannuleerd.

 

 • AANMELDINGEN (art. 101 NSR)
 • Nationale grote halve-fondwedvluchten (geen gummi)
 • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 10 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
 • de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
 • vanaf de derde geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

 

Deze meldingen zullen:

 • het juiste nummer van de identiteitsring (7 cijfers + 2 cijfers van het jaartal)
 • het uur van klokken (in u, min, sec)
 • het uur van aanmelden (in u, min, sec)
 • het eventueel vleugelmerk
 • de naam van de liefhebber

vermelden.

Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeclasseerd.

 

 • National fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten (verplichte gummi)
 • de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)
 • vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

 

Deze meldingen zullen:

 • het juiste nummer van de gummiring (4 cijfers)
 • het uur van klokken (in u, min, sec)
 • het uur van aanmelden (in u, min, sec)
 • het eventueel vleugelmerk
 • de naam van de liefhebber

vermelden.

Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, zal de duif worden gedeclasseerd.

 

Wanneer de respectievelijke termijnen van 10 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de grote halve-fond wedvluchten), 15 minuten (voor de eerste duif per categorie voor de nationale fond en de internationale grote fondwedvluchten en voor de tweede duif per categorie voor de nationale grote halve-fondwedvluchten) of 30 minuten (voor alle andere duiven) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.

 

Wij hielden er aan u hiervan te informeren.

 

Met vriendelijke groeten.

 

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/12/19

Aan ALLE aangesloten verenigingen

 

Mevrouw,

Mijnheer,

 

Tijdens het sportseizoen 2019 werden meermaals problemen vastgesteld met de Benzing Quartz-toestellen.

 

Welk probleem?

Deze toestellen gaan na enkele dagen (na 12 dagen en langer NA regeling van het toestel) in “stopmodus”. Het toestel geeft geen enkel signaal hetwelk deze modus voorspelt.

 

Bij de “stopmodus” loopt de klok verder, op de display verschijnt “stop” en als gevolg hiervan kan geen enkele bestatiging worden opgeroepen noch worden uitgeprint.

 

De verenigingen worden dan ook verzocht om reeds nu al en alleszins vóór de aanvang van het sportseizoen 2020 deze Benzing Quartzklokken te testen en ze gedurende een langere termijn te observeren.

 

Toestellen die na verloop van tijd overgaan naar de “stopmodus” kunnen uiteraard niet meer worden gebruikt, noch als hoofdtoestel noch als controletoestel.

 

U zult begrijpen dat indien u, als vereniging, niet ingrijpt, de liefhebber hiervan de dupe zal worden.

 

Met vriendelijke groeten.

 

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29/12/19

Aan alle aangesloten verenigingen

 

Beste,

 

Er werd vastgesteld dat het afgelopen sportseizoen bepaalde verenigingen te veel krullen in de manden aanbrachten zodat de eet- en drinkbakjes snel werden gevuld met krullen.

 

Dit beperkt de drink- en eetmogelijkheden van de duiven.

 

We dringen dan ook aan het aantal krullen in de manden te beperken.

 

Met vriendelijke groeten.

 

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/12/19

Aan ALLE verenigingen van de PE Vlaams-Brabant

 

Heren Voorzitters,

 

De nationale raad van beheer en bestuur informeren u dat zij, In toepassing van art. 11 van het Huishoudelijk Reglement, op eigen initiatief, een buitengewone algemene vergadering in uw PE Vlaams-Brabant zal bijeenroepen.

 

Deze algemene vergadering zal medio januari 2020 plaatsvinden. De dagorde zal u eerstdaags worden toegestuurd.

 

In toepassing van art. 29 van de KBDB-statuten zal deze dagorde zo uitgebreid mogelijk worden opgesteld voor wat betreft de sportieve aangelegenheden teneinde aan de verenigingen toe te laten voorstellen te formuleren (cfr. art. 29 § 6 van de KBDB-statuten).

 

Gelieve eveneens te noteren dat de vluchtprogramma’s van de PE Vlaams-Brabant voorlopig in beraad zullen worden gehouden.

 

De leden hielden er aan u hiervan reeds op de hoogte te brengen.

 

Met vriendelijke groeten.

 

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kampioenenviering 8 december 2019

Klik hier voor de foto's

Alle records werden verbroken !!!

- Aantal deelnemers aan de maaltijd (99)

- Opbrengst bonverkoop

- Aantal bezoekers (166)

- Meest gezopen !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------