Het bestuur van Peizegem is ijverig op zoek naar een nieuwe locatie om in te korven.

Hierdoor zullen voorlopig en tot nader order alle inkorvingen plaats vinden in Opwijk.

Lat
Leeg1

Kampioenschappen

Leeg1
Lat